Groep 3


Welkom in groep 3!

Wij hebben er weer zin in om er een super fijn schooljaar van te maken! Wij vinden het erg belangrijk dat de kinderen met veel plezier naar school toe komen.

De kinderen worden gezien en mogen fouten maken. Het welbevinden van het kind is een voorwaarde om tot leren te kunnen komen. Een hoge mate van welbevinden zorgt voor betere leerprestaties en meer motivatie om te leren. We kijken naar de eigenheid van het kind en zijn/haar mogelijkheden en behoeftes.

Het contact met de ouders vinden wij erg belangrijk, het is hun kind. Het kind staat centraal, daar moet het goed mee gaan. Daardoor staat de deur ook altijd open voor een gesprek met ouders! De overgang van groep 2 naar groep 3, proberen we stapje voor stapje steeds kleiner te maken, door meer spelend te leren en meer vrije activiteiten tussen de lessen door te doen.

We werken met de taalmethode Veilig leren lezen. Via meerdere kernen en thema’s leren de kinderen lezen. We halen ook boekjes uit de bibliotheek.
Schrijven leren ze met de methode pennenstreken! De kinderen leren schrijven in schrijfletters.
Rekenen proberen we veel spelend te leren en daarnaast werken we met de methode Wereld in getallen.
We krijgen muziekles van meester Dick, daar genieten we allemaal van!
Op donderdag krijgen we gymles van leerlingen van het HPC! We vinden dat geweldig! De kinderen bewegen allemaal volop en leren veel nieuwe dingen. We werken ook met thema’s aan leer en veerkracht en aan IPC projecten. We werken dan aan een thema, waarin we alle lessen binnen dat thema doen.

Dit is natuurlijk nog lang niet alles, kom gerust binnen lopen als u vragen heeft.

Wij vinden het geweldig om juf te zijn, omdat lesgeven onze passie is en dat we een positieve bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de kinderen, zodat ze kunnen groeien in wie ze zijn en in alles wat ze leren. Iedere dag is anders en dat maakt elke dag bijzonder!

Lieve groetjes juf Anneloes en juf Thelma


Meer weten over onze groep: Download het Informatieboekje