Groep 8


Juf Esther en Juf KarlijnWelkom bij groep 8,

Groep 8 is toch wel een heel speciaal jaar op de basisschool. De kinderen sluiten immers hun basisschoolperiode af. Na zo lang met elkaar opgetrokken te hebben, kiezen zij elk hun eigen weg. Natuurlijk komen zij elkaar wellicht tegen in het dorp of op de nieuwe school maar er zal veel veranderen. Vaak zien wij ook dat ze aan 't einde van de rit er zo aan toe zijn.

Maar.... voordat het zover is, staat er nog veel te gebeuren. We gaan heel hard werken aan de vakken rekenen, taal en spelling. En ja, ook nieuwe stof zal aan bod komen. We gaan hard aan de slag met de werkwoordspelling. De mooie taalthema's met bijbehorende lessen komen iedere dag terug. We gaan de wereld ontdekken tijdens de aardrijkskundelessen.

We gaan zoveel mogelijk uitstapjes maken en er komen regelmatig gastsprekers in de groep. De herdenking in oktober krijgt veel aandacht. Kortom, een hoop interessante informatie komt onze groep in.

Natuurlijk moet er een keuze gemaakt worden voor een Voortgezet Onderwijsschool.
Samen gaan we met de kinderen en ouders onderzoeken wat voor een leerrichting 't beste bij het kind past. Soms zijn hier meerdere gesprekken voor nodig maar we komen er altijd uit!
We zullen naar de IEP eindtoets toewerken maar het schooladvies is dan al gegeven.

Rond mei gaan we beginnen aan echt de laatste loodjes. De musical zal een grote rol spelen tijdens de schooldag.
En... we gaan op kamp naar Ameland!!

Juf Esther en juf Karlijn hebben heel veel zin in dit alles en zullen altijd klaar staan voor deze leuke groep met lieve kinderen!

Juf Esther en juf Karlijn