Onderwijsstaking op 5 oktober

Helaas is het nog niet mogelijk om voor meer duidelijkheid te zorgen omtrent de onderwijsstaking op 5 oktober. Diverse ouders hebben mij al benaderd over ons standpunt wat betreft de staking, maar pas donderdag a.s. zal er bij het directieberaad van Batavorum over dit onderwerp gesproken worden.
Zodra er meer duidelijkheid is , zal ik u zo snel mogelijk inlichten hoe wij een en ander zullen gaan doen.