Onderzoekend leren in de klas!

In groep 7 en 8 gaan we dit jaar weer het onderzoekend leren in de klas uitvoeren.

Vorige week zijn er 4 kinderen uit groep 8 naar het Radboud Universiteit in Nijmegen gegaan om een videoportret op te nemen voor één van de drie winnaars. Via het videoportret worden de winnaars voorgesteld bij de uitreiking Radboud Science Awards 2017. Groep 8 is uitgenodigd om deze uitreiking bij te wonen. Een leuk, interessant en leerzaam uitstapje! Dit uitstapje hebben we afgelopen dinsdag met de hele kas gemaakt.

Er is bekend welk onderwerp van onderzoekend leren we dit jaar in de klas gaan uitvoeren. Het onderwerp is Magneten van de winnaar Alexy Kimel.

We hebben er veel zin in!

De didactiek van onderzoekend leren is gebaseerd op de methode van natuurwetenschappelijk onderzoek. In zeven stappen doorlopen kinderen een onderzoekscyclus.


Stap 1. Introductie
Leerlingen maken kennis met een onderwerp of probleem.

Stap 2. Verkennen
Dit onderwerp gaan ze vervolgens in de breedte verkennen

Stap 3. Onderzoek opzetten
Ze zetten een onderzoek op aan de hand van een (eigen) vraag.

Stap 4. Onderzoek uitvoeren
Ze voeren dit onderzoek uit.

Stap 5. Concluderen
Ze trekken een conclusie.

Stap 6. Presenteren
Ze verwerken het geleerde in een presentatie van hun onderzoeksresultaten.

Stap 7. Verdieping/ verbreding
Tot besluit brengt de leerkracht verbreding of verdieping aan door het geleerde toe te passen in andere contexten of door verbinding te leggen met andere concepten.