Nieuw lid MR

Enkele weken geleden heeft onze medezeggenschapsraad een verkiezing uitgeschreven om de oudergeleding van onze medezeggenschapsraad weer voltallig te maken (4 personen). De verkiezing leverde één kandidaat op en dat betekende voor de medezeggenschapsraad dat Sander Abrahamse als enige kandidaat bij deze gekozen is voor onze medezeggenschapsraad.
Media
  • mr.jpg