Notulen Kinderraad

Notulen kinderraad vergadering.
Datum: 11-12-2017

Aanwezig; Simon, Jasmijn, Fabiënne, Stijn, Jayden, Suus, Daan en Fleur.

Notulen:

Allereerst werd er geëvalueerd wat er bij de vorige vergadering is besproken. Daarna werden de mogelijke agendapunten door de kinderen verteld.

Simon:
Wedstrijd voorlezen bij de kinderboekenweek bijvoorbeeld voor dyslectische kinderen. Dit wordt als aandachtspunt meegenomen naar de voorleeswedstrijd volgend schooljaar.

Jasmijn:
Schoolplein toezicht door de juffen of meesters in de ochtend zodat de fietsen goed neergezet worden. Hier moeten we nog steeds de aandacht op vestigen. Buitenlopen door leerkrachten voor school kan nog beter.

Fabiënne:
Graag bij het verlaten van de groepen aan het einde van de dag meer toezicht bij de trappen!

Stijn:
Liefkenshoek helpen en het industrieterrein opruimen en daar verslag van doen in de Peperbus. Dit wordt in maart/april geregeld. Sjoerd van Manen 0631779551 van de gemeente kunnen we dan opbellen. Jongens wc’s zijn heel vies. Met de groepsleerkracht dit bespreken en kijken wat we hieraan kunnen doen. Meteen melden wanneer je een vieze wc treft, helpt!

Suus:
Iets voor Liefkenshoek doen. Wordt geregeld na de kerstviering in de kerk.

Daan:
Kinderen erop wijzen dat de handen na het wc gebruik gewassen moeten worden. Daarnaast opletten dat de kinderen niet van de trap afglijden.

Fleur:
Zand uit zandbak. Blijft aandachtspunt.

Media
  • Kinderraad luisteren.png