Notulen Kinderraad

Notulen kinderraad vergadering.
Datum: 26-2-2018

Aanwezig; Simon, Jasmijn, Fabiënne, Stijn, Jayden, Suus, Daan en Fleur.

Notulen:
Allereerst werd er geëvalueerd wat er bij de vorige vergadering is besproken. Daarna werden de mogelijke agendapunten door de kinderen aangedragen.

Aandachtspunt voor in de groep: de notulen voorlezen en verduidelijken om iedereen in de groep op de hoogte te brengen over de afspraken binnen de kinderraad.

Simon: wedstrijd voorlezen bij de kinderboekenweek bijvoorbeeld voor dyslectische kinderen. Dit wordt als aandachtspunt meegenomen naar de voorleeswedstrijd volgend schooljaar. Dit blijft staan.

Jasmijn: Schoolplein toezicht door de juffen of meesters in de ochtend zodat de fietsen goed neergezet worden. Hier moeten we nog steeds de aandacht op vestigen. Het gaat al steeds beter maar buitenlopen door leerkrachten voor school kan nog beter. Aandacht voor het ophangen van de luizenzakken, deze liggen nog vaak op de grond.

Fabiënne: graag bij het verlaten van de groepen aan het einde van de dag meer toezicht bij de trappen! Dit gaat al beter maar kan nog beter.

Stijn: Liefkenshoek helpen en het industrieterrein opruimen en daar verslag van doen in de Peperbus. Dit wordt in maart/april geregeld. Sjoerd van Manen 0631779551 van de gemeente kunnen we dan opbellen. Afspraak wordt dat op 9 maart gekeken gaat worden of er een Heteren breed actie komt of dat er een of twee groepen van onze school mee gaan doen aan de NLDOETactie.

Daan en anderen: Jongens-wc's zijn heel vies. Met de groepsleerkracht dit bespreken en kijken wat we hieraan kunnen doen. Meteen melden wanneer je een vieze wc treft, helpt! De meisjes-wc's zien er beter uit. De jongens blijken toch meer viespeuken te zijn.

Suus: Iets voor Liefkenshoek doen. Wordt geregeld na de kerstviering in de kerk. Is geregeld en we kijken of er nieuwe acties bedacht kunnen worden.
Het spel “baby-en” verplaatsen naar andere plaats op speelplaats. Onhandig in die hoek bij het hek.

Daan: Kinderen erop wijzen dat de handen na het wc gebruik gewassen moeten worden. Dit geldt nog steeds. Daarnaast opletten dat de kinderen niet van de trap afglijden.

Fleur: zand uit zandbak. Blijft aandachtspunt.

21 mei 2018 volgende vergadering om 13.30 uur in teamkamer.
Media
  • Kinderraad luisteren.png