Vraag ouderschapsteam

Ouders en teamleden hebben vorig jaar op wensen en verwachtingen avonden tips en tops uitgesproken. Dit gebeurde niet allen bij ons, maar bij meerdere organisaties van De Vogeltuin. We hebben per organisatie in dit afgelopen jaar gewerkt aan verschillende thema’s die op deze avond naar voren kwamen. Nu willen we graag weten hoe u het “partnerschap voor het kind” van onze Brede School De Vogeltuin/basisschool de Haafakkers ervaart.

Daarom willen medewerkers van Actief Ouderschap aan enkele ouders van bredeschool De Vogeltuin, waaronder de Haafakkers valt, 5 korte vragen stellen. Dit zullen zij telefonisch doen. Mogen zij u daarvoor bellen?

Als u hieraan mee wilt doen, zou u dan uw reactie willen mailen naar info@dehaafakkers.nl
Alvast bedankt!
Media
  • Ouders en school.jpg