Inloopspreekuur toekomst onderwijs

In de Peperbus heeft een artikel gestaan over een mooie toekomst op het gebied van school en voor- en naschool in Heteren. Wij hebben u daarover al eerder een mail gestuurd.

In het artikel in de Peperbus wordt gesproken over een brede discussie met diverse partners over de toekomst van onderwijs en opvang voor de kinderen in Heteren.

Al met al ontwikkelingen die onze aandacht nodig hebben om vooral te zorgen dat onze kinderen het beste kunnen krijgen wat er is. Want daar doen we het allemaal voor; het kind staat centraal.

Op 3 en 24 april a.s. worden er twee dorpsavonden in de Bongerd georganiseerd waarbij alle partners worden uitgenodigd. Daarbij staat de vraag centraal hoe de toekomst van het onderwijs en opvang eruit zou kunnen zien. Uw ideeën, wensen en bedenkingen, maar ook de wensen van uw kind zijn daarbij erg belangrijk. U en uw kind zijn immers hele belangrijke partners, die mede deze toekomst moeten bepalen.

We willen u naast bovengenoemde avonden graag nog een mogelijkheid geven om mee te denken door een inloopmoment te creëren waar u  als ouders/verzorgers van kinderen van de Haafakkers uw ideeën over de toekomst van de opvang en onderwijs in Heteren kenbaar kunt maken. Daarnaast hopen wij natuurlijk ook dat u op één van de avonden in de Bongerd aanwezig zou kunnen zijn. Over de twee avonden in de Bongerd ontvangt u nog bericht.

Daarom nodigen wij, Sander Abrahamse medezeggenschapsraadslid en Frans Pieters, directeur, u van harte uit voor een informele inloop op 19 maart a.s. van 18.30 uur tot 19.30 uur in de aula van de Haafakkers. Deze inloop zal dan informeel van karakter zijn, met een kopje koffie of thee erbij. We hebben geen agenda en hopen vooral van u te horen wat uw mening is, wat uw ideeën of bedenkingen zijn etc. U heeft misschien ook over dit onderwerp nog andere vragen, dan is daar natuurlijk ook ruimte voor. Die nemen we ook graag mee of beantwoorden die graag.

Wij hopen dat u wilt meedenken over de toekomst van onze kinderen en dat u de tijd kunt vinden om met ons mee te denken. U hoeft zich voor de inloop van 19 maart a.s. niet aan te melden. U bent gewoon van harte welkom.

Als het niet mogelijk is om op 19 maart te komen, dan is er altijd de mogelijkheid telefonisch contact te zoeken met Sander Abrahamse 06 46224752 of Frans Pieters 0644551688 of kunt u één van de avonden in de Bongerd bijwonen.

Hartelijke groet,
Sander Abrahamse namens de medezeggenschapsraad en Frans Pieters namens het team van de Haafakkers.

Media
  • Ouders en school.jpg