Infoavond onderwijs in Heteren

Brede school de Vogeltuin in Heteren heeft het initiatief genomen om in een breed verband naar de toekomst van het onderwijs in Heteren te kijken. Samen met verschillende partners,
in Heteren en daarbuiten, willen zij brainstormen over hoe het onderwijs in Heteren
toekomstbestendig kan blijven, ook met minder kinderen (en met beperkte financiële middelen). Daarbij staat de behoefte van het kind centraal.

Wij zijn benieuwd naar uw ideeën. Voelt u zich dus vooral van harte uitgenodigd om met ons mee te praten en uw beelden, dromen en gedachten met ons te delen tijdens de 1 e brainstorm-bijeenkomst over de toekomst van het basisonderwijs die gehouden zal worden op dinsdag 3 april a.s. in De Bongerd, Flessestraat 54 in Heteren. Aanvang: 19.30 uur.

Voor meer informatie lees de bijlagen.