Info schoolreisje

Beste ouders,

Het is bijna zover! Op donderdag 20 september 2018 is weer het jaarlijks schoolreisje en gaan we naar de Efteling!!

Er hebben zich ruim voldoende begeleiders aangemeld, waardoor het mogelijk was extra begeleiders mee te nemen om het schoolreisje zo prettig mogelijk te maken voor álle leerlingen. Mocht uw kind verhinderd zijn die dag, vernemen we dit graag voor 7 september.

De vrijwillige ouderbijdrage van 20 euro per kind is door veel ouders al betaald, deze bijdrage wordt gebruikt voor de entree tot de Efteling en de busreis. Mocht u nog niet betaald hebben, verzoeken we dat uiterlijk voor 7 september te doen op NL72RBRB0827900139, tnv ouderraad de Haafakkers, onder vermelding van naam kind, groep en term schoolreisje 2018. Tevens is er een mogelijkheid tot het contant betalen op vrijdag 7 september van 8:05 tot 8:30 in de aula (gelieve gepast te betalen). Mocht u gebruik willen maken van ‘stichting leergeld’ kunt u zich richten tot school.

De dag van het schoolreisje worden de kinderen uiterlijk om 8:30 verwacht op school (school is op reguliere tijd al open). In de klas worden de leerlingen verdeeld onder de begeleiders en krijgen zij de hesjes en de bandjes van de school. De bus zal om 9:00 vertrekken richting de Efteling. De kinderen zullen zelf een lunchpakketje en drinken mee moeten nemen. Houdt rekening met het gewicht van de tas van uw kind, uw kind zal de tas de gehele dag zelf moeten dragen. Natuurlijk mag wat lekkers niet ontbreken, maar ook hier geldt: houdt mate!!

We willen nogmaals met klem aangeven om geen geld aan uw kind mee te geven, ook de mobiel moet thuisblijven, dan kan niemand iets verliezen. Bij noodgevallen kunt u contact opnemen met het telefoonnummer van school: 026-4722287, deze zal doorgeschakeld staan naar een mobiel nummer van een leerkracht van school die ook mee is naar de Efteling.

In het park zijn ook waterattracties, dus kinderen kunnen nat worden. U kunt evt. droge kleding meegeven. Een poncho is bij regen ook altijd handig.

Wij verwachten rond 16:00 weer terug te zijn bij de Haafakkers. Via Klasbord zal de precieze aankomsttijd worden gecommuniceerd.

Met vriendelijke groet,
De schoolreiscommissie
Media
  • schoolreisje