Samenwerking?

Beste ouders/verzorgers,

Bij deze brief ontvangt u ook nog een brief (zie bijlage) waarin de partners van brede school de Vogeltuin de actuele stand van zaken omschrijven waar het de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs in Heteren betreft.

U leest daarin ook dat de Klimboom en de Haafakkers samen gaan verkennen of zij als één partner zouden kunnen en willen optrekken in de toekomst.
Met de teams en de medezeggenschapsraden van de beide scholen is afgesproken dat we de komende tijd op zoek gaan naar alle (on)mogelijkheden rondom dit traject.

We doen dit met een open vizier en aan de hand van een helder plan en tijdspad.
Er zal t.z.t. ook een ouderraadpleging plaatsvinden.
En uiteraard overleggen we met de teams over hun standpunten.
Op basis van die uitkomsten zullen er besluiten worden genomen waarbij de Medezeggenschapsraden een grote stem hebben.

We willen benadrukken dat er voor die tijd niet eerder een besluit over de mate en de manier waarop we willen samenwerken wordt genomen. Het betreft in eerste instantie dus een onderzoek. Vanzelfsprekend willen we hierover met u in gesprek.

We nodigen u dan ook van harte uit voor de informatieavond op donderdagavond 8 november om 19.30 uur in de Bongerd. Voor deze avond kunt u tijdens inloopmomenten alvast van gedachten wisselen met Dennis Lindelauf, interim
directeur van de Haafakkers, en Olga Ophof, directeur van de Klimboom.

Er zijn de volgende inloopmomenten gepland:
Woensdag 31-10 8.15-8.45 uur Inloop op de Haafakkers
Woensdag 31-10 12.00-12.30 uur Inloop op de Klimboom
Donderdag 1-11 8.30-9.00 uur Inloop op de Klimboom
Donderdag 1-11 13.45-14.15 Inloop op de Haafakkers

We zouden het erg fijn vinden als u met ons mee wilt denken en uw vragen, mening en standpunten etc. met ons zou willen delen.

Met vriendelijke groet,
Olga Ophof ( 0681130643)
Dennis Lindelauf (0611251366)