Wonderwijs

Beste ouder en/of en verzorger van de leerlingen van SKO Batavorum en StisamO,

Jouw kind gaat naar een school die deel uitmaakt van SKO Batavorum of StisamO. Daarom geven we je informatie over een fusie tussen deze twee stichtingen. In onze brief van 3 juli kondigden we de fusie al aan.
Beide stichtingen hebben groen licht gekregen van de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad, de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om te fuseren per 1 januari 2019.

Wij bundelen onze krachten en gaan verder als Wonderwijs.
Vijftien scholen voor openbaar en katholiek onderwijs in de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard staan op deze manier samen sterker in een veranderend onderwijslandschap.
Na de bestuurlijke samenvoeging blijven je kinderen gewoon naar dezelfde katholieke, openbare of samenwerkingsschool gaan met dezelfde leraren, onderwijsondersteuners en schooldirecteur. Ook de voor- , tussen- en naschoolse opvang verandert niet.

Wonderwijs staat voor ontwikkeling van sterke, toekomstgerichte kwaliteitsscholen, waarin de talenten en behoeften van kinderen de leidraad vormen voor betekenisvol en uitdagend onderwijs, met behoud van keuzemogelijkheden voor ouders en kinderen. Dus ook in
Wonderwijs is er diversiteit in onderwijsconcepten, identiteit en schoolgrootte.
Die verschillen koesteren we en daar gaan we dus niet aan tornen. Wel gaan we meer gebruik maken van de expertise die we samen in huis hebben en die voor alle leerlingen inzetten.