Privacy wetgeving

We hebben als school recent deelgenomen aan een onderzoek dat is uitgevoerd tijdens de gymles. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Zij investeren veel geld in allerlei initiatieven rondom sport en beweging. Dit doen ze zowel naar scholen/onderwijs als ook naar verschillende sportclubs of initiatieven daarbuiten. Vanuit de gemeente kwam de vraag naar voren hoe het gesteld is met de 'fitheid' van de kinderen, voor zij nieuwe projecten financieren. Dit om te zorgen dat er geen geld over de balk wordt gegooid. De gemeente heeft hierover helder gecommuniceerd en aan enkele studenten van de HAN gevraagd het onderzoek uit te voeren. Zo ook naar onze school.

Uiteraard is het onze verantwoordelijkheid om eerst toestemming aan ouders te vragen, alvorens wij deelnemen aan een dergelijk project. Dit hebben we verzuimd en hier zijn wij dan ook terecht op gewezen door een ouder van onze school. We willen u graag informeren dat alle gegevens die bij ons opgehaald zijn, vernietigd worden. We hebben hier duidelijk buiten de regels van de AVG om gehandeld en dat is niet juist. Wij hopen op deze manier onze fout te herstellen.

Aansluitend daarop is in samenspraak met het team en de MR besloten om direct te starten met het opstellen van een helder AVG beleid voor onze school. De AVG is in mei van kracht gegaan, een periode waarin de focus van de Haafakkers elders lag. Wij willen dit nu zo snel mogelijk in orde maken.

U ontvangt van ons op korte termijn hier nadere berichtgeving over.
Media
  • AVG