Kerstvakantie leeskaart

Lezen in groep 3:
Aan het begin van het schooljaar waren de letters nog geheimschrift voor veel kinderen in groep 3. Natuurlijk hebben ze in de kleuterperiode al diverse letters geleerd, maar nu al zijn ze zomaar in staat om de code te breken.

Op dit moment in de leesontwikkeling is lezen een vaardigheid die de meeste groei- en ontwikkelkansen heeft, als er veel gelezen wordt. En dan bij voorkeur op het initiatief van uw kind zelf. Als uw kind ontdekt dat lezen leuk is, wil het van zelf steeds meer lezen.

Maar… nu staat de kerstvakantie op het punt van beginnen. De kinderen willen wel lezen, maar er zijn ook nog zoveel leuke andere dingen te doen. Op zich is daar natuurlijk niets mis mee. Maar om het leren lezen lekker vlot te laten verlopen, moet er meer geoefend worden. En juist deze fase in de leesontwikkeling vraagt om dat ze veel en vaak lezen.

Kortom: Het lezen moet geautomatiseerd worden!

Voor alle kinderen, maar zeker voor de kinderen die nog niet zo vlot lezen, is het van groot belang, dat - ook als er geen school is - elke dag even gelezen wordt. Als dit niet gebeurt dan zakt de leesvaardigheid zodanig, dat de kinderen na de vakantie weer moeizaam op gang komen. Het weer opstarten kost dan veel energie en aandacht. In de praktijk blijkt dan ook vaak, dat kinderen gefrustreerd raken en het lezen als een vervelende opdracht gaan zien.

Dus…
Lezen in de vakantie? Hoe doe je dat?

• Probeer uw kind elke dag ongeveer 10 minuten hardop te laten lezen.
• Lees samen een verhaaltje.
• Zoek een tijdstip waarop het prettig is, maar eigenlijk zijn alle tijdstippen goed.
• Zorg voor leuke leesstof (in de bibliotheek is volop aanbod).
• Geef complimenten als uw kind leest, maar geef eenvoudiger leesstof als er veel fouten worden gemaakt. De bedoeling is dat uw kind blijft oefenen, maar het hoeft in feite geen nieuwe stof te leren want dat gebeurt op school.

Lezen in de hogere groepen:
Uiteraard is het ook raadzaam om voor de oudere kinderen om te blijven lezen in de kerstvakantie.

Laat het lezen aansluiten bij de interesses van uw kind. Kinderen zien de lol van lezen pas in als het verhaal hen echt interesseert. Het gaat hierbij niet om een hoog leesniveau. Een stripboek of moppenboek kan ook volstaan als uw kind dit graag leest.
Er zijn dus kinderen die het liefst alleen tijdschriften en/of stripboeken lezen. Ook dat is goed! Het maakt niet uit wat je leest, als er maar gelezen wordt.

Het is heel belangrijk om veel te lezen, daar hebben ze hun leven lang plezier van. Je leert lezen, door het heel veel te doen. Elke dag minstens een kwartier thuis vrij lezen dus.
Door veel te oefenen met lezen is op latere leeftijd het leesbegrip en het technisch leesniveau hoger. Kinderen scoren hoger op de taal- en leesvakken als ze in hun vrije tijd lezen. Vrije tijds lezen beïnvloeden woordenschat, technisch lezen en spelling.

Voorlezen blijft voor de kinderen ook erg belangrijk. De kinderen kunnen wat langere verhalen aan. Je leest elke dag een bladzijde of een hoofdstuk en vervolgt daarmee het verhaal. De kinderen blijven dit leuk vinden.
Uit het onderzoek blijkt dat kinderen die dagelijks 15 minuten (stil-)lezen, een miljoen woorden per jaar lezen en daarmee hun woordenschat vergroten. Als ze zelf hun boeken mogen kiezen, vergroot dat de kans dat ze positieve leeservaringen opdoen, en ook buiten school vaker gaan lezen.

Als bijlage wordt een “Kerstvakantie leesplezier kaart” toegevoegd. Deze kaart kan de kinderen stimuleren om te blijven lezen! Ook in de kerstvakantie…

Een fijne kerstvakantie en veel leesplezier!
Media
  • Lees je mee