stakingsoproep Schoolleiders

Beste ouders/verzorgers,

De onderwijsvakbonden Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en CNV Schoolleiders, hebben opgeroepen tot actie in de week van 4-8 februari 2019. U heeft wellicht al e.e.a. via de media meegekregen.
De vakbonden hebben aan de directeuren gevraagd om in deze week geen vervanging te regelen voor afwezige leerkrachten. Hiermee vragen ze aandacht voor het lerarentekort.

Het College van Bestuur en de directeuren van Wonderwijs informeren je met deze brief dat wij niet aan deze actie meedoen. De oproep van de vakbonden draagt volgens ons niet bij aan de oplossing van het probleem, namelijk het oplossen van het lerarentekort. Wij ondersteunen elk initiatief om het lerarentekort en de problemen bij vervanging van leraren onder de aandacht te brengen. Maar het niet vervangen van leraren met alle gevolgen van dien, is niet de manier die wij ondersteunen.

Wij erkennen dat het veel tijd en energie vraagt van een schooldirecteur om bij ziekte een goede vervanger te zoeken. Dit wordt een steeds groter probleem.
Alle scholen hebben een noodplan, zoals het verdelen van de leerlingen over andere groepen en de inzet van personeel dat niet voor de groep staat. Toch komt het steeds vaker voor dat er geen invaller beschikbaar en ook binnen de school geen oplossing kan worden gevonden. Dan moeten wij noodgedwongen leerlingen naar huis sturen.

Het zoeken naar een oplossing en de communicatie en afstemming over vervanging van leerkrachten kost een schooldirecteur steeds meer tijd. Hierdoor komen onze schooldirecteuren minder toe aan hun eigenlijke werk (het afleggen van klassenbezoeken, het ondersteunen van leerkrachten, onderwijskundige ontwikkeling etc.)

De scholen van Wonderwijs hanteren een protocol bij ziekte van leerkrachten. In uitzonderlijke situaties vragen wij ouders/verzorgers om zelf voor opvang te zorgen. Wanneer het je niet lukt om zelf opvang te regelen dan kun je dit aan de school laten weten en zorgt de school voor opvang. Wonderwijs probeert wel zoveel mogelijk om het lerarentekort en de vervanging op te lossen, zo
hebben we een eigen vervangingspool, zijn we aangesloten bij een regionale vervangingspool, werken we samen met lerarenopleidingen, en stellen we zij-instromers aan.

Heb je nog vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op via info@wonderwijs.nl.

Met vriendelijke groet,
Wonderwijs
Yvonne Smits, College van Bestuur
Eddy Verrips, College van Bestuur
Media
  • Logo Wonderwijs gedeelte