IPC Nieuwsbrief

Vanaf 21 januari hebben de groepen 1 en 2 (van A naar B), de groepen 3 en 4 (Gebouwen), de groepen 5 en 6 (Schatten/archeologie) en de groepen 7 en 8 (De wijde wereld) van de Klimboom en de Haafakkers samengewerkt aan hetzelfde thema. 
Elke thema werd op een inspirerende manier geopend. De opening was bedoeld om de kinderen betrokken en enthousiast te maken. En natuurlijk werden de thema’s ook op een bijzondere manier afgesloten.

Wij willen alle mensen die meegeholpen hebben aan dit gezamenlijk IPC project hartelijk bedanken. Mede door uw hulp hebben we o.a. op excursie kunnen gaan, zijn er gastlessen gegeven en was de goede doelen markt een succes!

In deze speciale nieuwsbrief leest u kort wat de verschillende groepen hebben gedaan tijdens de IPC lessen.

De Klimboom en de Haafakkers
Documenten
Media
  • ipc