Uitslag IEP toets

De uitslag van onder andere de IEP toets is vandaag groots in het nieuws.
We kunnen ons voorstellen dat dit veel vragen en misschien ook wel zorgen oproept.

In deze mail proberen we u uit te leggen wat er aan de hand is.

Sinds een aantal jaren zijn scholen vrij in het kiezen van hun eindtoets. Er zijn een aantal aanbieders die een geijkte toets aanbieden, waaruit gekozen mag worden. Al deze toetsen geven naast een eindscore ook een vorm van schooladvies. Dit staat volledig los van het schooladvies zoals dat geformuleerd wordt door ons team. Dit advies wordt ook eerst meegegeven. De eindtoets mag gebruikt worden om adviezen bij te stellen, maar enkel als dit positief is voor de leerling in kwestie.

Om de verschillende geijkte toetsen met elkaar te kunnen vergelijken wordt er gebruik gemaakt van een organisatie: "Expertgroep PO". Zij rekenen alle verschillende scores voor het ministerie om naar een standaard, waardoor de toetsen met elkaar vergeleken kunnen worden en ook een landelijk gemiddelde bepaald kan worden.

Deze organisatie heeft een fout gemiddelde berekend, dit heeft tot de gevolg dat de automatisch gegenereerde schooladviezen op bijvoorbeeld de IEP toets ook verkeerd kunnen zijn.

In de pers wordt hier erg veel gewicht aan gehangen, maar de werkelijkheid is veel milder. Het schooladvies is leidend en dus niet het advies dat bijvoorbeeld de IEP toets geeft. De score van de IEP toets wijzigt niet, enkel het schooladvies dat zij eraan verbinden.

Het is zeker een vervelende kwestie en we zijn ons erg bewust van de gevoeligheid. De paniek is echter niet groter, dan hierboven omschreven.

Mocht u nog vragen hebben neem dan gerust contact op.
Dit kan met Karlijn of Esther, maar evt. ook rechtstreeks met Dennis (0611251366)
Media
  • Iep