Update fusie

Op de inloopavond voor de zomer en in onze nieuwsbrieven heeft u kunnen horen en lezen over de fusieplannen van De Klimboom en De Haafakkers.
Op maandag 9 september hebben de beide medezeggenschapsraden ingestemd met de fusie-effectrapportage. Dit betekent dat we het samen
eens zijn geworden over de gevolgen van een fusie en door kunnen naar de volgende stap.

Twee belangrijke onderwerpen in de komende maanden zijn de uitwerking van de visie van de nieuwe school en de werving van een nieuwe directeur per 1 januari 2020. We praten u daarover kort bij:

Onderwijs op de nieuwe school/ Visietraject
Op vrijdag 6 september hebben beide teams zich intensief gebogen over de invulling van het onderwijs op de school. We hebben met elkaar uitgebreid gepraat over de visie van de school. Én natuurlijk vooral over hoe het onderwijs er voor de leerlingen dan uit zou kunnen zien. Het was fijn om te ervaren dat we elkaar daarin goed kunnen vinden.

De komende periode gaan inhoudelijke werkgroepen verder aan de slag met het vertalen van de onderwijsvisie naar methoden en aanpak. Zoals u weet gebruiken we voor rekenen, schrijven en Engels al dezelfde aanpak. Voor taal, spelling, technisch en begrijpend lezen en de zaakvakken gaan we keuzes maken. Daarbij willen we het beste van beide scholen behouden en vernieuwen waar dat
nodig is. IPC en Leer- en Veerkracht lijken goed in de visie van de nieuwe school te passen.

Op zoek naar een directeur voor de fusieschool
Op 1 januari 2020 willen we een directeur benoemen die leiding gaat geven aan de nieuwe school. Deze directeur kan zich dan alvast inwerken en samen met de teams bouwen aan de nieuwe school.
Voor het werven van de directeur wordt een BAC (benoemingsadviescommissie) opgericht, die bestaat uit teamleden, een afvaardiging vanuit beide Medezeggenschapsraden, een schooldirecteur en een bestuurslid van Wonderwijs. De teams en MR-en leveren input voor de profielschets van de
directeur. En natuurlijk zijn we benieuwd wat de leerlingenraden van een directeur verwachten. Ook zij mogen hun wensen kenbaar maken!

Heeft u als ouders/verzorger tips of ideeën als het gaat om het profiel van de directeur, stuur dan voor 13 september een mailtje naar Olga of Dennis. Het zou zo maar kunnen dat u uw input terugziet in het profiel of de advertentietekst die we 21 september o.a. in de Gelderlander plaatsen!

Natuurlijk houden we u op de hoogte van de voortgang van de werving.
Olga Ophof
Dennis Lindelauf
Media
  • laatste_nieuws_rood1