Nieuwe directeur

Beste ouders/verzorgers,

De afgelopen maanden heeft een benoemingsadviescommissie (BAC), bestaande uit acht personen uit verschillende geledingen van zowel de Klimboom als de Haafakkers, een zorgvuldige procedure gevoerd om een directeur te vinden voor de nieuwe fusieschool in Heteren.

Voordat wij op zoek gingen naar deze directeur hebben we onder andere aan u en de kinderen gevraagd wat jullie belangrijk vinden. De benoemingsadviescommissie heeft bij het opstellen van het profiel en tijdens de
gesprekken met de kandidaten deze wensen meegenomen.

Op dinsdag 28 oktober jl. heeft de BAC unaniem besloten Nienke Rutten voor te dragen. Het College van Bestuur heeft deze voordracht overgenomen. Dit betekent dat met ingang van 1 januari 2020 Nienke Rutten is benoemd als directeur van de fusieschool in Heteren.

Nienke is 43 jaar en woont in Millingen aan de Rijn. Ze maakt momenteel deel uit van het directieteam van SBO De Vlinderboom in Bemmel. Nienke gaat vier dagen per week werken (maandag tot en met donderdag). Het streven is om u en uw kinderen voor de kerstvakantie in de gelegenheid te stellen kennis te maken met Nienke. Ze heeft ontzettend veel zin om, samen met de kinderen, teams, ouders en andere partners te werken aan een nieuwe fusieschool in Heteren.

Vanaf 1 januari tot, in ieder geval 1 augustus 2020, zullen Nienke en Olga samen optrekken. De komende periode gebruiken we om te onderzoeken welke rol Olga na 1 augustus in de fusieschool gaat spelen.

Wij feliciteren Nienke met haar benoeming en wensen haar veel werk- en leerplezier toe.

Met vriendelijke groet,
Wonderwijs
Yvonne Smits, College van Bestuur
Eddy Verrips, College van Bestuur
Media
  • laatste_nieuws_rood1