Staking 30 en 31 januari

Op 8 januari 2020 hebben wij u een mail gestuurd met de mededeling dat er op de Haafakkers niet gestaakt zou worden.

Vandaag moeten wij u echter mededelen dat dit niet meer het geval is.

Het College van bestuur van Wonderwijs heeft gisteren hun standpunt ten aanzien van de staking herzien. Dit heeft als gevolg dat de teamleden van de Haafakkers vandaag hebben besloten zich toch te beroepen op hun stakingsrecht en gehoor willen geven aan de oproep van de vakbonden om te staken. Zij hebben gezamenlijk besloten alsnog te gaan staken op 30 en 31 januari. De Haafakkers is deze 2 dagen dus gesloten.

Deze wijziging hadden wij niet kunnen voorzien en daardoor is het voor ons niet mogelijk geweest u eerder hierover te informeren. Wij begrijpen dat dit privé gevolgen kan hebben. Excuses hiervoor.
Media
  • laatste_nieuws_rood1