Het Team


Directeur: Frans Pieters
Bouwcoördinatoren: Karlijn Vendel en Danielle Creuwels
IB: Ellen Milder
Conciërge: Cees Vendel

Groep Leerkrachten
Groep 1-2A Juf Marja (ma, di, do, vr) 
Juf Ellen (wo)
Groep 1-2B Juf Lotte (ma, di)
Juf Margriet (wo, do en vr)
Groep 3 Juf Rési (ma, di)
Juf Thelma (wo, do en vr)
Groep 4 Juf Danielle (ma, di, wo en vr)
Juf Ellen (do)
Groep 5 Juf Daisy (ma, di en wo)
Juf Truus (do en vr)
Groep 6 Juf Tamara (ma, di en do)
Juf Truus (wo)
Juf Daisy (vr)
Groep 7 Juf Silke (di, wo en vr)
Juf Henrieke (ma en do)
Groep 8 Juf Karlijn (ma, di, (wo) en (vr))
Juf Esther ((wo), do en (vr))

         
Groep 5  Lokaal 5 Do, Vr Truus Kuipers E-mail