Nieuwsbrief september 2017

Vandaag heeft u de nieuwsbrief van september 2017 via de mail ontvangen. U kunt deze nieuwsbrief hier ook nog een keer lezen.

Aanvullende informatie:
De brief betreffende de staking zal z.s.m. komen. Ik kan u al wel meedelen dat die dag (donderdag 5 oktober) de scholen van Batavorum gesloten zullen zijn. Verdere informatie volgt dan in de brief omtrent de staking primair onderwijs van onze stichting.

Misschien is het voor de ouders van de kinderen van de groepen 7 en 8 verstandig om rekening te houden met de weersomstandigheden op dinsdag 19 september als zij het schoolreisje naar Watergoed hebben.


Ik wil u nog vragen of er ouders zijn die zich willen opgeven voor een werkgroepje, om zich te buigen over de uitkomsten van de wensenavond van vorig schooljaar. Zie nieuwsbrief. Opgeven kan bij Frans Pieters. Er heeft zich al één ouder opgegeven.