Nieuws MR

Beste ouders,

We leven in een aparte tijd, waarbij door de maatregelen i.v.m. Corona veel dingen anders gaan dan anders. Wij kunnen ons goed voorstellen dat iedereen de handen vol heeft aan deze situatie en we hopen dat jullie het allemaal rond krijgen met werk en de kinderen thuis les geven, en uiteraard dat jullie allemaal gezond zijn. Mochten er zaken zijn waarvan we als MR af moeten weten, dan kunnen jullie ons daarover uiteraard benaderen.

We willen jullie bij dezen graag herinneren aan het voorgenomen fusiebesluit voor de Haafakkers en de Klimboom. Ondanks alle maatregelen door het Corona-virus gaan de voorbereidingen voor de fusie van de Haafakkers en de Klimboom nog steeds door. Op 9 maart jl. hebben de teams van beide scholen de ouders tijdens een ouderavond geïnformeerd over de stand van zaken. Voor die ouders die toen niet in de gelegenheid zijn geweest, is er een update (De fusie in het kort 3, maart 2020) per mail verstuurd. Deze is voor de zekerheid ook nog een keer bij deze mail gevoegd.

De MR' en van de beide scholen zullen 20 april 2020 besluiten over de fusie. Dit is het definitieve besluit om al dan niet te fuseren. Wilt u nog iets kwijt over de fusie, ziet u kansen, heeft u zorgen of wilt u dat we nog ergens specifiek rekening mee houden, laat het ons dan weten. Geef voor 17 april input aan de MR’ en zodat wij ook jullie mening kunnen meewegen in onze beslissing.

Mail naar:
directie@obsdeklimboom.nl
directie@dehaafakkers.nl

De directeuren vangen de mails voor ons op en sturen ze aan ons door.

Sterkte thuis en we horen graag van u, ook al is het van een afstandje.

Sander Abrahamse en Jolande de Vries (voorzitters van de MR’ en Haafakkers en Klimboom)
Media
  • MR-1