Groepsindeling en formatie

Wat is het een klus geweest. De afgelopen weken hebben de teamleden vaak en intensief overleg gehad om de leerlingen allemaal in te delen. Wij hebben hierbij rekening gehouden met allerlei verschillende factoren (niveau, zelfstandigheid, gedrag, groepsdynamiek, sociale contacten, jongens-meisjes verhouding, sociaal emotionele ontwikkeling, etc.). Wij willen het beste voor elke leerling maar tevens ook het beste voor elke groep en hiermee recht doen aan alle kinderen. We hebben hierbij uiteraard ook zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de kinderen.

Zoals gisteren (via mail) al is aangegeven gaan we werken met unitonderwijs. De stamgroep waarin uw zoon/dochter zit maakt voor de sociale contacten nu minder uit, omdat hij/zij de kinderen uit een andere stamgroep binnen een unit toch dagelijks veel gaat zien.

In de bijlage vindt u de groepsindelingen en de formatie van aankomend schooljaar.

NB: Morgen volgt het draaiboek voor het onderwijs vanaf 8 juni aanstaande. We gaan in ieder geval volledig open en hanteren hierbij weer de reguliere schooltijden.


Mocht u nog vragen hebben over de groepsindeling of de formatie, neem dan even contact op met de leerkracht. Dit kan via de mail.