Onderwijs vanaf 8 juni

Zoals beloofd vandaag het draaiboek voor het onderwijs vanaf 8 juni 2020.

Op maandag 8 juni gaan alle kinderen van de Haafakkers weer volledig naar school. We gaan gewoon weer terug naar de oude schooltijden van voor 16 maart 2020.

Wij volgen de regels die vanuit het kabinetsbesluit met ingang van 8 juni 2020 van toepassing zijn op de scholen in het basisonderwijs.

Alvast een paar belangrijke afspraken:
* De groepen gaan nog steeds via de 4 verschillende ingangen naar binnen en weer naar buiten.
* Deuren en ramen blijven open om optimaal te kunnen ventileren.
* Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas. Er zijn gescheiden pauzes waarbij het schoolplein in 4 zones verdeeld blijft.
* Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
* Tussen leerkrachten en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
* Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden.
* Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.
* Ouders van nieuwe leerlingen kunnen contact opnemen met directie voor specifieke mogelijkheden m.b.t. wennen/starten.
* De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
* Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
* U kunt weer gebruik maken van BSO volgens de reguliere contracttijden en -dagen.

De maatregelen om besmetting van het Covid-19 virus tegen te gaan blijven uiteraard wel hetzelfde.
In de bijlage vindt u het aangepaste draaiboek met verdere uitleg of extra informatie.

Heeft u vragen? Neem dan even contact op via Parro of mail.