Rapporten, oudergesprekken en CITO

Hierbij willen wij u graag informeren over de wijze waarop wij als school de formele rapportage aan het eind van dit schooljaar over uw kind vorm zullen geven.

Rapporten
Het onderwijs is de afgelopen periode natuurlijk heel anders geweest voor zowel de leerlingen als de leerkrachten. U zult begrijpen dat door de bijzondere omstandigheden van de afgelopen maanden er verschillen zijn geweest in de manier waarop ieder kind instructies heeft kunnen volgen, huiswerk heeft kunnen maken, begeleiding heeft gehad of toetsen heeft kunnen afronden. Dit heeft ongetwijfeld invloed op de huidige kennis en vaardigheden van de kinderen. Dit hoeft niet persé negatief te zijn: een groot aantal kinderen zijn hier heel goed mee omgegaan en hebben andere vaardigheden verbeterd, zoals plannen, organiseren en zelfstandigheid.
Wij zijn van mening dat de totale gegevens en resultaten die we van alle leerlingen verzameld hebben momenteel een oneerlijk of onvolledig beeld zouden kunnen geven van de leerlingen. Wij hebben daarom besloten om de inhoud van de rapporten aan te passen, passend bij de afgelopen periode. Er zullen geen cijfers voor de specifieke vakken worden gegeven. De waardering zal meer gebaseerd zijn op algemene indruk, inzet en werkhouding. Daar waar wij de indruk hebben dat uw kind wellicht meer moeite heeft gehad met de omstandigheden zullen wij dat zeker in onze rapportage melden. De rapporten worden op vrijdag 26 juni meegegeven.

Oudergesprekken
Het contact tussen school en ouders is de afgelopen periode beperkt geweest. Waar dit nodig was, hebben we al met ouders gesproken in de afgelopen periode. Het kan zijn dat er, vanuit school of vanuit ouders, binnenkort een gesprek wenselijk is. In de week van 29 juni t/m 3 juli bieden wij daarom de gelegenheid tot facultatieve oudergesprekken. Deze vinden dan via (video)bellen plaats. Het kan zijn dat u als ouder wordt uitgenodigd voor een gesprek. Indien u niet uitgenodigd wordt is een gesprek namens school dus niet noodzakelijk. Uiteraard kan het zijn dat uzelf wel iets belangrijks te bespreken heeft. Dit mag u dan aangeven en dan wordt er alsnog een gesprek gepland. Volgende week ontvangt u hierover nog een bericht van de leerkracht. 

Cito LVS toetsen
Tenslotte willen wij u er nog op wijzen dat de eindtoetsen van de CITO, die altijd in de laatste weken worden afgenomen, verplaatst worden naar de eerste periode van het nieuwe schooljaar. Zo kunnen de leerlingen de komende weken en de eerste weken na de zomervakantie de draad eerst weer rustig oppakken voordat deze toetsen afgenomen worden.
Media
  • rapport