Nieuwe leerling

Bent u geïnteresseerd in onze school, dan nodigen we u van harte uit voor een oriëntatiegesprek bij de directeur. Dit kan vanaf het moment dat uw kind 3 jaar oud is. Tijdens dit gesprek zullen we kennismaken en kunt u uw vragen stellen. Ook lopen we een rondje door het gebouw zodat u de sfeer kunt proeven en een beeld krijgt van de manier van werken op onze school. We vinden het leuk als uw kind mee komt haar het gesprek! 

Om een afspraak te maken voor dit gesprek kunt u de school bellen (026-472 22 87) of een e-mail sturen naar emilder@dehaafakkers.nl

Wanneer er geen bijzonderheden zijn, kan uw kind in principe geplaatst worden. Dit beslissen we op basis van het intakegesprek met de leerkracht dat plaats vindt zo'n 2 maanden voor de vierde verjaardag. Ook de bevindingen van de voorschoolse voorziening van onze brede school nemen we hierin mee. 

Het kan zijn dat uw kind extra zorg nodig heeft. In veel gevallen kunnen we dat bieden. Maar het is ook afhankelijk van de samenstelling van de groep en de mogelijkheden van extra ondersteuning. In een enkel geval kunnen wij uw kind niet inschrijven. We zoeken dan samen met u naar een andere school waar uw kind wel terecht kan. In eerste instantie binnen onze brede school de Vogeltuin, maar soms is gespecialiseerd onderwijs nodig. 

U kunt het aanmeldingsformulier afhalen bij de directeur en per post naar ons toesturen of afgeven. U krijgt hiervan een bevestiging. Ongeveer 10 weken voor de vierde verjaardag neemt de leerkracht contact op voor het afspreken van het intakegesprek. Tussentijds instromen in andere groepen, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing, is alleen mogelijk wanneer er voldoende plek is. Ook hier geldt dat we eerst moeten onderzoeken of we tegemoet kunnen komen aan wat een kind nodig heeft aan begeleiding. 

Als een gezin van één van de andere Heterense scholen zich bij ons meldt, zullen wij altijd contact opnemen met de collega-school. We overleggen dan of wisselen echt in het belang van het kind is. 

Voor meer informatie over onze brede school: www.devogeltuin.nl