Ouderraad

De ouderraad (OR) helpt bij het organiseren van allerlei activiteiten in en rondom de school. Denk hierbij aan het sinterklaasfeest, het kerstfeest, het carnavalsfeest, etc.. Uit de deelnemende ouders wordt een voorzitter, een secretaris en een penningmeester gekozen.

Leden ouderraad schooljaar 2017-2018:
Arjan Werkman

 Voorzitter
Carijn Gering    
              
 Vice Voorzitter
Elise Bakker  Secretaris

Jolande van de Griendt   
            
 Penningmeester     
Yoni Lodewijk

 
Hannette Holleman

 
Leonie Veens

 
Guicela Smeets

 
Gabie Bakker

 

Ouderbijdrage

Jaarlijks vraagt de ouderraad een bijdrage van de ouders. Van dit geld worden activiteiten betaald, zoals: St. Nicolaas, Kerstfeest, tractaties bij sportdagen enz. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks tijdens de algemene ouderavond vastgesteld. De bijdrage is dit schooljaar € 17,50

Contact

Heeft u interesse of vragen? Laat het ons weten. U kunt contact met ons opnemen door te mailen naar or@dehaafakkers.nl