Dinsdag

Tijd Groep
8.30-9.15 uur Groep 7
9.15-10.00 uur Groep 5 en 6
10.30-11.15 uur Groep 3 en 4
 11.15-12.00 uur Groep 8

Donderdag

Tijd Groep
8.30-9.45 uur Groep 6, 7 en 8


Vrijdag

Tijd Groep
8.30-9.15 uur Groep 3 en 4
9.15-10.00 uur Groep 5

De kinderen van de groepen 1 en 2 krijgen gymles in het bewegingslokaal. Op advies van de schoolarts dragen de kleuters gymschoenen. Omdat ze bijna iedere dag gebruikt worden, blijven de gymschoenen op school. Bij mooi weer spelen de kleuters vaak buiten.

De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8, gaan naar de sporthal in zalencomplex De Bongerd. Voor de veiligheid van de kinderen is het belangrijk dat de kinderen goede gymschoenen dragen (let op: geen glad profiel) De gymschoenen mogen niet al thuis worden aangetrokken. De gymkleding bestaat uit een gymbroek met T-shirt dan wel een gympakje. Het dragen van gymschoenen en gymkleding is verplicht in verband met de veiligheid van uw kind(eren).

Na elke les gaan de gymspullen mee naar huis. Als u alle kleding (dus ook de schoenen), voorziet van een duidelijk merkteken. Dan blijft dit herkenbaar in het geval er iets kwijt raakt. Laat het ons weten als uw kind niet mee kan doen aan de gymlessen.